Dai Le
Friday
12
July

Prayer Service

8:00 am - 2:45 pm
Friday, July 12, 2019
2303 S Manchester Ave
Anaheim, California, United States
Friday
12
July

Graveside Service

3:00 pm - 3:45 pm
Friday, July 12, 2019
2303 S. Manchester Ave.
Anaheim, California, United States

Obituary of Dai Van Le

CÁO PHÓ SAD ANOUNCEMENT Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc Our family sadly annouces báo tin buồn cùng thân bằng, quyến thuộc the bad news regarding our beloved chồng, cha, em, chú, cậu, ông husband, father, brother, uncle, của chúng tôi là: granduncle : Ông LÊ VĂN ĐÀI Mr. DAI VAN LE Nghệ danh LÊ ĐẶNG Stage name LÊ ĐẶNG Sanh ngày 21-7-1967, năm Đinh Mùi Born on 7-21-1967 Đã yên nghỉ ngày 2 tháng 7 năm 2019, Passed away on 7-2-2019 ( nhằm ngày 30 tháng 5 năm Kỷ Hợi ) in Garden Grove Tại Garden Grove, California, Hoa Kỳ California, USA Hưởng dương 53 tuôi He was 53 years old ( Luna years) Linh cữu được quàn tại The Viewing and Funeral Service will be at Melrose Abbey Chapel Melrose Abbey Chapel 2303 South Manchester Ave 2303 South Manchester Ave Anaheim , CA. 92802 Anaheim , CA. 92802 Điện thoại : (714)634-1981 Telephone: (714)634-1981 CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ VIEWING AND FUNERAL SERVICE Thứ Sáu ngày 12 tháng 7-2019 On Friday July 12- 2019 8:30 AM: Lễ Phát Tang, Cầu Siêu 8:30 AM : Family Praying 9:00AM-2:00PM : Thăm Viếng 9:00 AM-2:00 PM : Viewing 2:00PM : Tụng kinh, Di Quan 2:00 PM: Praying & Moving the Casket 3:00PM : An Táng 3:00 PM : Burial TANG GIA ĐỒNG KHẤP BÁO Vợ: Đỗ Thị Dung Con gái: Jacqueline Trâm Lê Con trai : Jackson Thắng Lê Anh : Lê Văn Danh, chị dâu Phạm Thị Ngọc Lan, cháu Lê Thị Ngọc Thủy, Hồng Lay, và các conTyler Lay, Trevor Lay cháu Lê Hoàng Dũng, Mina Silavong, và các con Crissy Silavong,Kaitlyn Le, Caleb Le. Chị: Lê Thị Ngọc Phú ( Mai Khanh ), anh rể Nguyễn Phú Hội ( Nguyễn Lê), cháu Nguyễn Thị Ngọc Hạnh và các con Paetyn Quyên Nguyễn Allen, Katanah Ketia Nguyễn Allen, Bronson Đạt Nguyễn Allen cháu Thomas Cường Phú Nguyễn. Chị: Lê Thị Ngọc Qui'( Canada) cháu Nguyễn Phi Khanh và các con cháu Nguyễn Quốc Vũ , Huon , và các con cháu Nguyễn Thủy Tiên, Tuấn , và các con. Anh: Paul Thọ Lê ( Lê Khanh ), chị dâu Lê Thanh Thảo, cháuTammy-Thùy Thanh Lê & chồng Joshua Rivera cháu Peter Tuấn Lê & hôn thê Faleecia Bouasry Anh : Lê Văn Khương , chị dâu Sandra Kay Lê Cháu Tamara Quyên Cruz,Ben Cruz, và các con Logan Tiến Cruz,Colin Hiền Cruz Cháu Chrispher Nam Lê và vợ Victoria Schubert Cháu Christina Vân Lê Anh : Lê Văn Ninh ( Phúc ), và chị dâu Phan Thi Mân Chị : Lê Thị Ngọc Trang, và các con Đống Lê Thy Trúc, Đống Khắc Triết. CÁO PHÓ NÀY XIN THAY THẾ THIỆP TANG ** For more information, ** Mọi chi tiết xin liên lạc Mai Khanh Lê Ngọc Phú (714)504-4936 ** please contact Phu Le 714-504-4936 **
Share Your Memory of
Dai