Que Vu
Tuesday
28
May

Funeral Service

11:00 am - 7:00 pm
Tuesday, May 28, 2019
2303 S Manchester Ave
Anaheim, California, United States
Wednesday
29
May

Prayer Service

11:00 am - 1:00 pm
Wednesday, May 29, 2019
2303 S Manchester Ave
Anaheim, California, United States

Obituary of Que Dan Vu

Cụ Bà VŨ ÐAN QUẾ SINH NGÀY 25 THÁNG 10, 1925 BẮC NINH- VIETNAM MÃN PHẦN NGÀY 22 THÁNG 5, 2019 GARDEN GROVE- CALIFORNIA – USA HưỞng thỌ 93 tuỔi
Share Your Memory of
Que