Hua Huynh
Friday
13
September

Visitation

6:00 pm - 10:00 pm
Friday, September 13, 2019
2303 S Manchester Ave
Anaheim, California, United States
Friday
13
September

Prayer Service

6:30 pm - 7:30 pm
Friday, September 13, 2019
2303 S Manchester Ave
Anaheim, California, United States
Saturday
14
September

Funeral Service

6:30 am - 7:45 am
Saturday, September 14, 2019
13280 Chapman Ave.
Anaheim, California, United States
Saturday
14
September

Graveside Service

1:00 pm - 2:00 pm
Saturday, September 14, 2019
13280 Chapman Avenue
Garden Grove, California, United States

Obituary of Hua Huu Huynh

CÁO PHÓ Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc, báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu Chồng, Cha, Anh, Chú, Cậu, Dượng, Ông của chúng tôi là Ông TAĐÊO HUỲNH HỮU HỨA In Loving Memory of a husband, father, brother, uncle, grandfather Sanh ngày 16 tháng 1 năm 1942 tại Di Loan Quảng Trị, Việt Nam Được Chúa Gọi Về: ngày 09 tháng 09 năm 2019 tại La Habra, CA Hưởng Thọ 77 tuổi Born: January 16, 1942 Di Loan Quang Tri Vietnam Died: September 09, 2019 La Habra, California He was 77 years old Linh cữu được yên nghỉ tại Christ Cathedral Parish Cemetery 1328 Chapman Avenue Garden Grove, CA 92840 Chương Trình Tang Lễ (Funeral Schedule) Phát Tang/thăm viếng----Visitation---- Thứ Sáu -Friday – September 13, 2019 Melrose Abby Memorial Park (Reflection Chapel) 2303 S Manchester Ave, Anaheim, CA 92802 6:00 pm - 10:00 pm Thánh Lễ An Táng -Funeral Memorial Mass- Thứ Bảy -Saturday- September 14, 2019 Christ Cathedral Parish (Arboretum) 1328 Chapman Avenue Garden Grove, CA 92840 6:30 am-7:30 am Nghi Thức Di Quan 1:00 pm -2:00 pm TANG GIA ÐỒNG KHẤP BÁO Vợ: Nguyễn Thị Diệp Trưởng Nữ: Huỳnh Thi Hữu Huyên, chồng và cháu Trưởng Nam: Huỳnh Hữu Đức, vợ và các cháu Thứ Nữ: Lương Thị Hữu Hạnh, chồng và các cháu Thứ Nữ: Huỳnh Thị Hữu Tâm Thứ Nam: Huỳnh Hữu Phúc, và cháu Thứ Nam: Huỳnh Hữu Bình, vợ và các cháu Thứ Nữ: Huỳnh Thị Hữu Chúc, chồng và các cháu CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG – XIN MIỂN PHÚNG ĐIẾU
Share Your Memory of
Hua